دکتر مهدی کنعانی

مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، کارشناس اقتصادی صداوسیما ، قایم مقام پیشین صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن ، مشاور صنایع و شرکتهای مختلف و استاد DBA وMBA

مدرس دانشکده مدیریت و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (از ۱۳۸۶)

بیش از ۱۳ سال سابقه تدریس موضوعات مرتبط با ارزیابی مالی طرحها، قیمتگذاری و کارآفرینی در سازمانها، دانشگاهها، مراکز رشد و پارکهای فناوری (از ۱۳۸۲) و مدرس دروس مربوطه در مقطع دکترای حرفه ای DBA مدیریت دانشگاه تهران (از ۱۳۸۸)

کارشناس و مدرس خلاقیت در برنامه های مختلف سیما (از ۱۳۹۱) و کارشناس بخش “اقتصاد خلاق” در برنامه زنده روزآمد شبکه پنج (۱۳۹۵)

مشاور خلاقیت و کارآفرینی در ایران خودرو (۱۳۸۸ و ۱۳۸۷)، گروه بهمن (از ۱۳۹۳) و شرکت سایپا (از ۱۳۹۴).

 • حوزه های تدریس: طرح کسب و کار و توجیهی ارزیابی مالی پروژه ها و طرحها (با نرم افزار Excel وCOMFAR)، قیمت گذاری (با نرم افزار Excel)، کارآفرینی و تدوین گزارش امکانسنجی
 • سوابق تحصیلی
مقطع و رشته تحصیلی نام دانشگاه
دکترای مدیریت فناوری دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران (تز)
کارشناسی­ارشد مدیریت کارآفرینی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
 • مهمترین سوابق اجرایی
محل فعالیت سمت سال آغاز سال پایان
سایپا مشاور اتاق فکر ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ (ادامه دارد)
ایران خودرو مشاور کارآفرینی ۱۳۸۸ ۱۳۸۹
صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن قائم مقام مدیرعامل ۱۳۸۵ ۱۳۸۶
موسسه بنیاد توسعه فردا کارشناس،مدیر پروژه و عضو هیات مدیره ۱۳۸۲ ۱۳۹۰
کارخانه آرد آزادگان مدیر تولید ۱۳۸۱ ۱۳۸۱
 • مهمترین سوابق تدریس
محل فعالیت نوع فعالیت سال آغاز سال پایان
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران استاد حق التدریس ۱۳۹۰ ۱۳۹۲
بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه مدرس و طراح دوره ۱۳۹۳ ۱۳۹۴
سازمان مدیریت صنعتی مدرس ۱۳۸۷ ۱۳۸۸
صنایع و نهادهای مختلف کشور تدریس ( بیش از ۱۲۰ کارگاه) ۱۳۸۴ ادامه دارد
انجمن مدیریت فناوری ایران تدریس در کارگاهها ۱۳۹۰ ادامه دارد
انجمن R&D صنایع و معادن تدریس در کارگاهها ۱۳۹۳ ۱۳۹۳
دانشگاهها و مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری تدریس (بیش از ۵۰ کارگاه) ۱۳۸۳ ادامه دارد
دوره­های  DBA، MBA  و کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، موسسه ماهان و … تدریس (بیش از ۳۰ کارگاه) ۱۳۸۶ ادامه دارد
 • کتب منتشره
عنوان نقش در کتاب نشر ناشر
Technology Learning in Iran: Policies, Practices, Outcomes, and Future Development مولف فصل مربوط به اکوسیستم دانش بنیان ایران ۲۰۱۶ Palgrave .Macmillan
عبور از طوفان؛ راهنمای کاربردی شرکتهای نوپا در ایران عضو هیات مولفان ۱۳۸۹ نشر رسا
مدیریت اندیشگاه؛ از تولد تا توسعه عضو هیات مولفان ۱۳۸۸ انتشارات آتی نگر
سرمایه­گذاری خطرپذیر ویراستار علمی ۱۳۸۳ انتشارات باران و بنیاد توسعه فردا
کتاب پژوهش عملیاتی (۱) عضو هیات مولفان ۱۳۹۲ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
 • برخی افتخارات
 • استاد محبوب کارآفرینی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۹۴
 • مدرس برتر کارآفرینی کشور به انتخاب انجمن صنفی وزارت کار، ۱۳۸۹
 • ایده پرداز برتر بخش مهندسی، جشنواره ایده های برتر دانشگاه تهران، ۱۳۸۸
 • طراحی یکی از سه طرح کسب و کار فناورانه منتخب کشور در شورای عالی عتف، ۱۳۸۸
 • دانشجوی منتخب دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای بورس تحصیلی دکترای اعزام به خارج از کشور، ۱۳۸۷
 • عضو کمیته راه اندازی صندوق حمایت از پژوهشگران، ۱۳۸۳